R v Maziya ((1/2000)) [2001] SZHC 23 (15 August 2001);

group